Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren

 1. Skyv låsen på flerbruksmateren til venstre.

 2. Åpne flerbruksmateren.

 3. Trekk i forlengeren på flerbruksmateren.

  Merk:  Før forlengeren forsiktig slik at flerbruksmateren er fullt utvidet og åpnet.

 4. Klargjør papiret for ilegging.

  • Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.
  • Hold transparenter i kantene, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.
  • Merk:  Pass på at du ikke berører utskriftssiden på transparentene. Vær forsiktig så du ikke riper dem opp.

  • Bøy en bunke med konvolutter frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.
  • Advarsel – mulig skade:  Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim. Det kan forårsake alvorlig skade på skriveren.

 5. Finn indikatoren for maksimal påfylling av papir og føreren for papir.

  Merk:  Pass på at papiret eller spesialpapiret ikke er høyere enn indikatoren for maksimal påfylling av papir plassert på papirskinnene.

  1

  Tapp for breddefører

  2

  Indikator for maksimal papirmengde

  3

  Breddefører

  4

  Materforlenger

  5

  Papirstørrelsesindikator

 6. Legg i papir, og juster deretter breddeføreren slik at den berører kanten på bunken med utskriftsmaterialet.

  • Legg i papir, transparenter og kartong med den anbefalte utskriftssiden ned og med den øvre kanten først.
  • Legg i konvolutter med klaffsiden opp og til høyre for papirskinnen.

  Merknader:

  • Ikke legg i papir eller lukk flerbruksmateren når en jobb skrives ut.
  • Legg bare i én papirstørrelse og -type om gangen.
  • Papiret bør ligge flatt i flerbruksmateren. Kontroller at papiret får plass i flerbruksmateren uten at det brettes eller krølles.
 7. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

Var denne artikkelen nyttig?
Top