Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Legge i 250- og 550-arks skuffene

  Skriveren har en skuff for 250 ark (skuff 1) med en integrert manuell arkmater. 250-arks skuffen, duoskuffen for 650 ark og skuffen for 550 ark støtter de samme papirstørrelsene og papirtypene, og papiret legges i på samme måte.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Dra skuffen helt ut.

  Merk:  Ikke ta ut skuffene mens en jobb skrives ut, eller mens Opptatt vises på skjermen. Det kan føre til papirstopp.

 2. Hvis papiret er lengre enn Letter-størrelse, klemmer du sammen og skyver lengdeføreren bakerst i skuffen for å forlenge den.

 3. Klem sammen og skyv lengdeførertappen til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.

  Merk:  Bruk papirstørrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere føreren riktig.

 4. Klem sammen og skyv breddeførertappen til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.

  Merk:  Bruk papirstørrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

 5. Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

 6. Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp.

 7. Plasser papirskinnene slik at de ligger inntil kantene på papiret.

 8. Sett inn skuffen.

 9. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

  Merk:  Hvis du blander papirstørrelser eller -typer i en papirskuff, kan det føre til papirstopp.

Var denne artikkelen nyttig?
Top