Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Lexmark CX417

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

  A beágyazott webkiszolgáló használata

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek lehetőségre.

 3. Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

 4. Kattintson a Küldés gombra.

 5. Kattintson az Egyéni típusok elemre és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

  A nyomtató kezelőpaneljének használata

 1. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   > Papír menü > Egyéni nevek

 2. Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

 3. Érintse meg a ikont.

 4. Érintse meg az Egyéni típusok elemet és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

Hasznos volt ez a cikk?
Top