Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Kopiointiasetukset-valikko

ValintaToiminto

  Sisältölaji

 • Teksti
 • Grafiikka
 • Teksti/valokuva
 • Valokuva

Määritä alkuperäisen asiakirjan sisältö.

Huomautus:  Teksti/Kuva on oletusarvo.

  Sisältölähde

 • Mustavalkolaser
 • Värilaser
 • Mustesuihku
 • Valokuva/filmi
 • Aikakauslehti
 • Sanomalehti
 • Paina
 • Muu

Määritä alkuperäisen asiakirjan tuotantotapa.

Huomautus:  Oletusasetus on Värilaser.

  Väri

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, tulostetaanko kopiot värillisinä.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Salli värikopiot

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Ota käyttöön värit kopioissa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Jos asetukseksi määritetään Ei käytössä, kaikki väreihin liittyvät valikot piilotetaan.
 • Tämä asetus ohittaa Väri-asetuksen.

  Sivut (kaksipuolisuus)

 • 1 sided to 1 sided (2-puolinen 2-puoliseksi)
 • 1 sided to 2 sided (2-puolinen 2-puoliseksi)
 • 2 sided to 1 sided (2-puolinen 2-puoliseksi)
 • 2 sided to 2 sided (2-puolinen 2-puoliseksi)

Määritä, onko alkuperäinen asiakirja yksi- vai kaksipuolinen sekä kopioidaanko se yksi- vai kaksipuolisena.

Huomautus:  Oletusasetus on 1-puolinen 1-puoliseksi. Tämä asetus valitaan, kun alkuperäinen asiakirja on yksipuolinen ja se kopioidaan yksipuoliseksi.

  Paperinsäästö

 • Ei käytössä
 • 2 sivua, pysty
 • 2 sivua, vaaka
 • 4 sivua, pysty
 • 4 sivua, vaaka

Kopioi asiakirjan kaksi tai neljä arkkia yhdelle sivulle.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Tulosta sivun reunat

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, tulostetaanko reuna.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Lajittele

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautus:  (1,2,3) (1,2,3) on oletusasetus.

  Alkuperäinen koko

 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Folio
 • Statement
 • Oficio (Meksiko)
 • Universal
 • Autom koon tunn.
 • Eri koot
 • A4
 • A5
 • A6
 • JIS B5
 • Mukautettu skannauskoko  [x]
 • Kirja
 • Käyntikortti
 • 3  x  5 tuumaa
 • 4  x  6 tuumaa
 • Tunnuskortti

Alkuperäisen asiakirjan koon määrittäminen.

Huomautus:  Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

  Kopioi kohteeseen -lähde

 • Lokero  [x]
 • Käsinsyöttö
 • Monikäyttösyöttöaukko

Määritä kopiointitöiden paperilähde.

Huomautus:  Lokero 1 on oletusasetus.

  Kalvojen erotinsivut

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Lisää piirtoheitinkalvojen väliin paperiarkki.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Erotinsivut

 • Ei käytössä
 • Kopioiden väliin
 • Töiden väliin
 • Arkkien väliin

Lisää sivujen, kopioiden tai töiden väliin paperiarkki.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Erotinsivujen lähde

 • Lokero  [x]
 • Monikäyttösyöttöaukko

Määritä erotinsivun paperilähde.

Huomautus:  Lokero 1 on oletusasetus.

  Tummuus

 • 1-9

Vaalenna tai tummenna tulostetta.

Huomautus:  5 on oletusasetus.

  Kopiomäärä

 • 1–9999

Määritä kopiointityön kopioiden määrä.

Huomautus:  1 on oletusasetus.

  Ylätunniste/alatunniste

 • [Sijainti]
  • Ei käytössä
  • Päivämäärä/aika
  • Sivunumero
  • Mukautettu teksti
 • Tulostettavat
  • Kaikki sivut
  • Vain ensimmäinen sivu
  • Kaikki paitsi ensimmäinen sivu
 • Mukautettu teksti

Määritä ylä- ja alatunnistetiedot ja niiden sijainti sivulla.

Valitse jokin seuraavista sijaintivaihtoehdoista:

 • Ylävasen
 • Keskellä yläreunassa
 • Yläoikea
 • Alavasen
 • Keskellä alareunassa
 • Alaoikea

Huomautuksia:

 • Sijainnin oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kaikki sivut on Tulostettavat-asetuksen oletusarvo.

  Peittokuva

 • Luottamuksellinen
 • Kopio
 • Vedos
 • Kiireinen
 • Mukautettu
 • Ei käytössä

Määritä vesileimateksti, joka tulostetaan kopiotyön jokaiselle sivulle.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Mukautettu peittokuva

Määritä mukautettu vesileimateksti.

  Salli tärkeimmät kopiot

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Salli tulostustyön keskeytys sivun tai asiakirjan kopioimista varten.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Mukautetun työn skannaus

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Skannaa useita paperikokoja sisältävä asiakirja yhteen kopiointityöhön.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Valikkokohta näkyy vain, kun alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

  Salli tallennus pikavalintana

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Tallenna mukautetut kopiointiasetukset pikavalintoina.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Taustan poisto

 • ‑4–4

Säädä kopiossa näkyvää taustaa.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Automaattinen keskitys

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Keskitä sivun sisältö automaattisesti.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Väritasapaino

 • Syaani - Punainen
 • Magenta - Vihreä
 • Keltainen - Sininen

Ota käyttöön tasainen väritasapaino tulosteessa.

  Värihäipymä

 • Värihäipymä
  • Ei mitään
  • Punainen
  • Vihreä
  • Sininen
 • Punainen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Vihreä oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Sininen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255

Määritä häivytettävä väri ja kunkin värin kynnysrajan värinpoistoasetus.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on Värin poisto -asetuksen oletusarvo.
 • Kaikkien värien kynnysrajan oletusarvo on 128.

  Kontrasti

 • 0-5
 • Paras sisällön kannalta

Määritä tulosteen kontrasti.

Huomautus:  Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

  Peilikuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta peilikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Negatiivinen kuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta negatiivikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Varjon yksityiskohdat

 • ‑4–4

Säädä kopiossa näkyvien varjon yksityiskohtia.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Autom. syöttölaitteen vinouden säätö

 • Automaattinen
 • Ei käytössä
 • Käytössä

Tällä korjataan vähäinen vinous skannatussa kuvassa.

Huomautus:  Oletusasetus on Automaattinen.

  Skannaus reunasta reunaan

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Määritä, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Terävyys

 • 1-5

Säädä kopion terävyyttä.

Huomautus:  3 on oletusasetus.

  Lämpötila

 • ‑4–4

Määritä tulosteiden arvoksi lämmin tai viileä. Viileät arvot tuottavat oletusarvoa sinisemmän tulosteen, kun taas lämpimät arvot tuottavat oletusarvoa punaisemman tulosteen.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Mallikopio

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta mallikopio.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top