Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Flash-asema-valikko

Skannausasetukset
NäppäinToiminto

  Muoto

 • PDF (.pdf)
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)
 • XPS (.xps)
 • RTF (.rtf)
 • TXT (.txt)

Määritä tiedostomuoto.

Huomautuksia:

 • PDF (.pdf) on oletusarvo.
 • Jos haluat käyttää RTF (.rtf)- tai TXT (.txt) -asetusta, osta ja asenna AccuRead OCR -ratkaisu.

  PDF-asetukset

 • PDF-versio
  • 1.2-1.7
  • A–1a
  • A–1b
 • PDF-pakkaus
  • Normaali
  • Korkea
 • Suojattu PDF
  • Ei käytössä
  • Käytössä
 • Haettava PDF
  • Ei käytössä
  • Käytössä

Määritä PDF-asetukset.

Huomautuksia:

 • PDF-version oletusasetus on 1.5.
 • PDF-pakkauksen oletusasetus on Normaali.
 • Suojattu PDF- ja Haettava PDF -asetusten oletus on Ei käytössä. Suojattu PDF vaatii salasanan kahdesti.
 • Jos haluat käyttää Haettava PDF -asetusta, osta ja asenna AccuRead OCR -ratkaisu.

  Sisältölaji

 • Teksti
 • Grafiikka
 • Teksti/valokuva
 • Valokuva

Määritä alkuperäisen asiakirjan sisältö.

Huomautus:  Teksti/Kuva on oletusarvo.

  Sisältölähde

 • Mustavalkolaser
 • Värilaser
 • Mustesuihku
 • Valokuva/filmi
 • Aikakauslehti
 • Sanomalehti
 • Paina
 • Muu

Määritä alkuperäisen asiakirjan tuotantotapa.

Huomautus:  Oletusasetus on Värilaser.

  Väri

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, lukeeko ja lähettääkö tulostin sisältöä värillisenä.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Tarkkuus

 • 75  dpi
 • 150  dpi
 • 200  dpi
 • 300  dpi
 • 400  dpi
 • 600  dpi

Määritä skannauksen tarkkuus pisteinä tuumalla (dpi).

Huomautus:  Oletusasetus on 150  dpi.

  Tummuus

 • 1-9

Vaalenna tai tummenna tulostetta.

Huomautus:  5 on oletusasetus.

  Suunta

 • Pysty
 • Vaaka

Määritä skannatun kuvan suunta.

Huomautus:  Pysty on oletusasetus.

  Alkuperäinen koko

 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Folio
 • Statement
 • Oficio (Meksiko)
 • Universal
 • Automaattinen koon tunnistus
 • Eri koot
 • A4
 • A5
 • A6
 • JIS B5
 • Mukautettu skannauskoko  [x]
 • Kirja
 • Käyntikortti
 • 3  x  5  tuumaa
 • 4  x  6  tuumaa

Alkuperäisen asiakirjan koon määrittäminen.

Huomautus:  Letter on Yhdysvalloissa oletusasetus. A4 on kansainvälinen oletusasetus.

  Sivut (kaksipuolisuus)

 • Ei käytössä
 • Pitkä sivu
 • Lyhyt sivu

Määritä asiakirjansyöttölaitteeseen asetettujen alkuperäisten asiakirjojen suunta kaksipuolista skannausta varten.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  JPEG-laatu

 • Paras sisällön kannalta
 • 5-90

Määritä JPEG-valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja laatuun.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).
 • Arvo 5 pienentää tiedostokokoa, mutta heikentää kuvanlaatua.
 • Jos asetus on 90, kuvan laatu on paras mahdollinen, mutta tiedosto on erittäin suuri.

  Tekstin oletusarvo

 • 5-90

Määritä tekstin laatu suhteessa tiedoston kokoon ja kuvan laatuun.

Huomautus:  75 on oletusasetus.

  Tekstin/kuvan oletusarvo

 • 5-90

Määritä tekstin tai valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja laatuun.

Huomautus:  75 on oletusasetus.

  Valokuvan oletusarvo

 • 5-90

Määritä valokuvan laatu suhteessa tiedoston kokoon ja laatuun.

Huomautus:  50 on oletusasetus.

  Käytä monisivuisia TIFF-kuvia

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Valitse yksi- tai monisivuiset TIFF-tiedostot. Jos skannattava FTP-työ on monisivuinen, voidaan luoda yksi TIFF-tiedosto, joka sisältää kaikki sivut, tai yksittäinen TIFF-tiedosto kustakin sivusta.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Skannauksen värimäärä

 • 1  bitti
 • 8  bittiä

Ota käyttöön Teksti/Kuva-tila, jossa tiedostojen kokoa voidaan pienentää käyttämällä 1-bittisiä kuvia.

Huomautus:  8  bittiä on oletusasetus.

  Tiedostonimi

Kirjoita perustiedostonimi.

  Mukautetun työn skannaus

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Kopioi eri paperikokoja sisältävä asiakirja

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Skannauksen esikatselu

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Määritä, näkyykö skannaustöiden esikatselu näytössä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Valikkokohta näkyy vain, kun alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

  Taustan poisto

 • ‑4–4

Säädä kopiossa näkyvää taustaa.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Väritasapaino

 • Syaani - Punainen
 • Magenta - Vihreä
 • Keltainen - Sininen

Ota käyttöön tasainen väritasapaino tulosteessa.

  Värihäipymä

 • Värihäipymä
  • Ei mitään
  • Punainen
  • Vihreä
  • Sininen
 • Punainen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Vihreä oletuskynnysarvo
  • 0 – 255
 • Sininen oletuskynnysarvo
  • 0 – 255

Määritä häivytettävä väri ja kunkin värin kynnysrajan värinpoistoasetus.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on Värin poisto -asetuksen oletusarvo.
 • Kaikkien värien kynnysrajan oletusarvo on 128.

  Kontrasti

 • 0-5
 • Paras sisällön kannalta

Määritä skannatun kuvan kontrasti.

Huomautus:  Oletusasetus on Best for content (Sisällön mukaan).

  Peilikuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta peilikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Negatiivinen kuva

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Luo alkuperäisestä asiakirjasta negatiivikuva.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Varjon yksityiskohdat

 • ‑4–4

Säädä skannatussa kuvassa näkyvien varjon yksityiskohtien määrää.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Autom. syöttölaitteen vinouden säätö

 • Automaattinen
 • Ei käytössä
 • Käytössä

Tällä korjataan vähäinen vinous skannatussa kuvassa.

Huomautus:  Oletusasetus on Automaattinen.

  Skannaus reunasta reunaan

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Määritä, skannataanko alkuperäinen asiakirja reunasta reunaan.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Terävyys

 • 1-5

Säädä skannatun kuvan terävyyttä.

Huomautus:  3 on oletusasetus.

  Lämpötila

 • ‑4–4

Määritä tulosteiden arvoksi lämmin tai viileä. Viileät arvot tuottavat oletusarvoa sinisemmän tulosteen, kun taas lämpimät arvot tuottavat oletusarvoa punaisemman tulosteen.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

Tulostusasetukset

  Kopiot

 • 1-999

Määrittää kunkin tulostustyön oletuskopiomäärän.

Huomautus:  Oletusasetus on 1.

  Paperilähde

 • Lokero  [x]
 • Monikäyttösyöttöaukko
 • Manuaalinen paperi
 • Manuaalinen kirjekuori

Kaikkien tulostustöiden oletuspaperilähteen määrittäminen.

Huomautus:  Lokero 1 on oletusasetus.

  Väri

 • Väri
 • Vain musta

Määritä, tulostetaanko asiakirja värillisenä.

Huomautus:  Oletusasetus on Väri.

  Lajittele

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita

Huomautus:  (1,2,3) (1,2,3) on oletusasetus.

  Sivut (kaksipuolisuus)

 • Yksipuolinen
 • 2-puolinen

Ota käyttöön kaksipuolinen tulostus saapuvissa tulostustöissä.

Huomautus:  Oletusasetus on yksipuolinen.

  Kaksipuolinen sidonta

 • Pitkä reuna
 • Lyhyt reuna

Määritä kaksipuolisten sivujen sidonta suhteessa paperin suuntaan.

Huomautuksia:

 • Pitkä reuna on oletusasetus. Tätä asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun pitkältä reunalta (pystytulostuksessa vasen reuna ja vaakatulostuksessa yläreuna).
 • Lyhyt reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun lyhyeltä reunalta (pystytulostuksessa yläreuna ja vaakatulostuksessa vasen reuna).

  Paperinsäästön suunta

 • Automaattinen
 • Vaaka
 • Pysty

Määritä monisivuisen asiakirjan suunta.

Huomautus:  Oletusasetus on Automaattinen.

  Paperinsäästö

 • Ei käytössä
 • 2 sivua/arkki
 • 3 sivua/arkki
 • 4 sivua/arkki
 • 6 sivua/arkki
 • 9 sivua/arkki
 • 12 sivua/arkki
 • 16 sivua/arkki

Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Paperinsäästön reuna

 • Ei mitään
 • Tasainen

Tulosta reuna kunkin sivun kuvan ympärille.

Huomautus:  Ei mitään on oletusarvo.

  Paperinsäästön järjestys

 • Vaakasuora
 • Käänteinen vaaka
 • Käänteinen pysty
 • Pystysuora

Määritä monisivuisten kuvien paikka.

Huomautuksia:

 • Vaaka on oletusasetus.
 • Paikka määräytyy sivun kuvien lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.

  Erotinsivut

 • Ei käytössä
 • Kopioiden väliin
 • Töiden väliin
 • Arkkien väliin

Määrittää, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Erotinsivujen lähde

 • Lokero  [x]
 • Monikäyttösyöttöaukko

Määrittää erotinsivujen paperilähteen.

Huomautus:  Lokero 1 on oletusasetus.

  Tyhjät sivut

 • Älä tulosta
 • Tulosta

Määritä, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja.

Huomautus:  Oletusasetus on Älä tulosta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top