Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Lexmark CX417

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

 • Hálózat/portok  > Szabványos hálózat  > Szabványos hálózat beállítása  > TCP/IP
 • Hálózat/portok  > [x]  hálózat  > [x]  hálózat  beállítása  > TCP/IP

Megj.:  Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

ElemFunkció

  Gazdanév beállítása

Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.

Megj.:  Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.

  IP-cím

Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani.

Megj.:  Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.

  Netmask (Hálózati maszk)

Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.

  Átjáró

Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.

  DHCP engedélyezése

 • Be
 • Ki

Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

  RARP engedélyezése

 • Be
 • Ki

Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

  BOOTP engedélyezése

 • Be
 • Ki

Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

  AutoIP engedélyezése

 • Igen
 • Nem

Megadja a konfigurálás nélküli hálózatműködés beállításait.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  FTP/TFTP engedélyezése

 • Igen
 • Nem

Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése)

 • Igen
 • Nem

Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  WINS Server Address (WINS-cím)

Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

  DDNS engedélyezése

 • Igen
 • Nem

Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  mDNS engedélyezése

 • Igen
 • Nem

Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  DNS Server Address (WINS-cím)

Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

  Másodlagos DNS-kiszolgáló címe

Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.

  Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2

  Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3

  HTTPS engedélyezése

 • Igen
 • Nem

Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Hasznos volt ez a cikk?
Top