Skip to Content Information Center
Lexmark CX417

Lexmark CX417

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.:  Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

  A beágyazott webkiszolgáló használata

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás lehetőségre.

  Megj.:  A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemezt tartalmaz.

 3. A Lemeztitkosítás menüben válassza a Bekapcsolás elemet.

  Megjegyzések:

  • A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.
  • A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
 4. Kattintson a Küldés gombra.

  A nyomtató kezelőpaneljének használata

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

 2. Tartsa lenyomva a 2 és a 6 gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

  A nyomtatón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

 3. Érintse meg a Lemeztitkosítás > Bekapcsolás lehetőséget.

  Megj.:  A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.

 4. Érintse meg az Igen elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

  Megjegyzések:

  • A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.
  • A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
  • A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.
 5. Érintse meg a Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Hasznos volt ez a cikk?
Top