Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

  Wymaż poszczególne ustawienia, ustawienia urządzeń i sieci, ustawienia zabezpieczeń oraz wbudowane rozwiązania, wykonując następujące czynności:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6 na klawiaturze. Zwolnij przyciski dopiero wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

  Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne. Po zakończeniu uruchamiania drukarki na jej wyświetlaczu pojawi się lista funkcji.

 3. Naciskaj przycisk strzałki w dół lub w górę, aż pojawi się opcja Wymaż wszystkie ustawienia.

  Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

  Uwaga:  Opcja Wymaż wszystkie ustawienia usuwa z pamięci drukarki ustawienia sprzętowe, rozwiązania, zadania i hasła.

 4. Przejdź do opcji:

  Wstecz > Opuść menu konfiguracji

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top