Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Kopiowanie zdjęć

  1. Umieść fotografię w lewym górnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół.

  2. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

     > Kopiuj >  > Typ zawartości > Fotografia

  3. W menu Źródło zawartości wybierz ustawienie najlepiej dopasowane do oryginalnej fotografii, którą kopiujesz, a następnie naciśnij .

    Uwaga:  Aby skopiować kolejną fotografię, umieść ją na szybie skanera, naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo w celu przejścia do opcji Skanuj następną stronę, a następnie naciśnij przycisk .

  4. Za pomocą przycisku strzałki w prawo lub w lewo przejdź do opcji Zakończ zadanie, a następnie naciśnij przycisk .

Czy ten artykuł był pomocny?
Top