Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

KontrolkaStan drukarki

Wyłączona

Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.

Migające zielone światło

Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Ciągłe zielone światło

Drukarka jest włączona, ale bezczynna.

Migające czerwone światło

Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku CzuwanieStan drukarki

Tryb wyłączenia

Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub w stanie gotowości.

Ciągłe bursztynowe światło

Drukarka jest w trybie czuwania.

Migający kolor bursztynowy

Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji.

Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.

Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top