Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Jelentések megtekintése

    Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

  1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

    Megjegyzések:

    • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
    • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
  2. Kattintson a Jelentések elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Hasznos volt ez a cikk?
Top