Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Oglądanie raportów

    Można wyświetlać różne raporty dotyczące wbudowanego serwera WWW. Te raporty są przydatne w celu dokonania oceny stanu drukarki, sieci i materiałów eksploatacyjnych.

  1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

    Uwagi:

    • Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
    • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
  2. Kliknij opcję Raporty, a następnie kliknij typ raportu, jaki chcesz wyświetlić.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top