Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Konfigurowanie powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z aplikacji Embedded Web Server

  Istnieje możliwość określenia sposobu powiadamiania o prawie niskim, niskim lub bardzo niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych lub gdy kończy się okres ich użytkowania.

  Uwagi:

  • Dostępne są alerty dotyczące nabojów z tonerem, zespołu bębnów, zespołu konserwacyjnego i naczynia na zużyty toner.
  • Alerty można skonfigurować dla prawie niskiego, niskiego i bardzo niskiego poziomu materiałów eksploatacyjnych. Nie wszystkie alerty można skonfigurować dla końca okresu użytkowania materiałów eksploatacyjnych. Alerty w wiadomościach e-mail są dostępne we wszystkich sytuacjach.
  • W przypadku niektórych materiałów i sytuacji można ustawić szacowaną wartość procentową pozostałego poziomu materiałów eksploatacyjnych, która wyzwala alert.
 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia wydruku > Powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych.

 3. W menu rozwijanych dla każdego materiału eksploatacyjnego wybierz jedną z następujących opcji powiadamiania:

  PowiadamianieOpis

  1 Po włączeniu powiadomień drukarka generuje wiadomość e-mail na temat stanu materiałów eksploatacyjnych.

  2 Drukarka zatrzymuje wykonywane zadania w celu uniknięcia uszkodzeń w przypadku wyczerpania się materiałów eksploatacyjnych.

  Wyłącz

  Drukarka działa normalnie w przypadku wszystkich stanów materiałów eksploatacyjnych.

  Tylko wiadomości e-mail

  Po osiągnięciu określonego stanu materiałów eksploatacyjnych drukarka generuje wiadomość e-mail. Stan materiałów eksploatacyjnych jest wyświetlany na stronach menu i stanu.

  Ostrzeżenie

  Drukarka wyświetla komunikat z ostrzeżeniem i generuje wiadomość e-mail na temat stanu materiałów eksploatacyjnych. Po osiągnięciu określonego stanu materiałów eksploatacyjnych drukarka nie zatrzymuje wykonywanych zadań.

  Zatrzymanie z możliwością kontynuacji1

  Po osiągnięciu określonego stanu materiałów eksploatacyjnych drukarka zatrzymuje przetwarzanie zadań. Aby kontynuować drukowanie, użytkownik musi nacisnąć przycisk.

  Zatrzymanie bez możliwości kontynuacji1,2

  Po osiągnięciu określonego stanu materiałów eksploatacyjnych drukarka zatrzymuje wykonywanie zadań. Aby drukowanie mogło być kontynuowane, należy wymienić materiał eksploatacyjny.

 4. Kliknij opcję Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top