Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Drukowanie strony ustawień menu.

Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki, trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a także menu ustawienia sieci i portów. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

 > Ustawienia >  > Ustawienia >  > Ustawienia ogólne >  > Ustawienia fabryczne >  > Przywróć teraz > 

Czy ten artykuł był pomocny?
Top