Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

W tym rozdziale omówiono wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych przy użyciu wbudowanego serwera WWW. Omówienie zaawansowanych zadań administracyjnych można znaleźć w Podręczniku pracy w sieci na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja lub w publikacji Embedded Web Server — bezpieczeństwo: podręcznik administratora w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem http://support.lexmark.com.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top