Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. Włącz drukarkę.

 2. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP drukarki.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 2.

Etap 2

  Upewnij się, że adres IP drukarki jest poprawny.

 1. Wyświetl adres IP drukarki:

  • W sekcji TCP/IP w menu Sieć/porty
  • Na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień menu — w sekcji TCP/IP
  • Uwaga:  Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład 123.123.123.123.

 2. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP.

  Uwaga:  W zależności od ustawień sieci konieczne może być wprowadzenie „https://” zamiast „http://” przed adresem IP drukarki, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 3.

Etap 3

  Sprawdź, czy sieć działa.

 1. Wydrukuj stronę z konfiguracją sieci.

 2. Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to Podłączona.

  Uwaga:  Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że połączenie zostało przerwane lub jest uszkodzony kabel sieciowy. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu rozwiązania problemu, a następnie wydrukuj kolejną stronę konfiguracji sieci.

 3. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP drukarki.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 4.

Etap 4

  Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do drukarki i serwera druku.

 1. Podłącz kable prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.

 2. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP drukarki.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?

Problem został rozwiązany.

Przejdź do punktu 5.

Etap 5

Tymczasowo wyłącz serwery proxy sieci Web.

 • Serwery proxy mogą blokować lub uniemożliwiać dostęp do pewnych stron internetowych, włącznie z aplikacją Embedded Web Server.

Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?

Problem został rozwiązany.

Skontaktuj się z administratorem systemu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top