Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Drukarka Lexmark działa najlepiej z oryginalnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi firmy Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki i jej części. Używanie materiałów eksploatacyjnych lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z materiałami i częściami firmy Lexmark. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespołów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top