Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Kopiera fotografier

  1. Placera ett foto med framsidan nedåt på skannerglaset i det övre vänstra hörnet.

  2. På skrivarens kontrollpanel går du till:

     > Kopiera >  > Innehållstyp > Foto

  3. I menyn Innehållskälla väljer du den inställning som bäst beskriver det ursprungliga fotot du kopierar och trycker sedan på .

    Obs!  Om du vill kopiera ett annat dokument placerar du det på skannerglaset, trycker på höger- eller vänsterpilen för att bläddra till Skanna nästa sida och trycker sedan på .

  4. Tryck på vänster- eller högerpilarna för att bläddra till Slutför jobbet och tryck sedan på .

Var denna artikel användbar?
Top