Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Menylista

TillbehörsmenyPappersmenyRapporterNätverk/portar

Cyankassett

Magentakassett

Gul kassett

Svart kassett

Uppsamlingsflaska

Fotoenhetssats

Underhållssats

Default Source (standardkälla)

Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)

Substitute Size (ersättningsstorlek)

Paper Texture (Pappersstrukt.)

Paper Weight (Pappersvikt)

Paper Loading (pappersmatning)

Custom Types (anpassade typer)

Anpassade skanningsstorlekar

Universal Setup (Universell inställning)

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Sida med nätverksinställningar

Sida med nätverksinställningar för  [x]

Genvägslista

Kopieringsgenvägar

E-post genvägar

FTP-genvägar

Profillista

Skriv ut teckensnitt

Skriv ut katalog

Demoutskrift

Inventarierapport

Sammanfattning av händelselogg

Active NIC (Aktivt nätverkskort)

Standardnätverk eller Nätverk  [x]

Standard-USB

SMTP-inställningar

Security (säkerhet)InställningarHjälpTillvalskortmeny

Konfidentiell utskrift

Säkerhetsgranskningslogg

Ställ in datum och tid

Allmänna inställningar

Kopieringsinställningar

E-postinställningar

FTP-inställningar

Utskriftsinställningar

Skriv ut alla handböcker

Kopieringsguide

E-postguide

FTP-guide

Färgkvalitet

Guide för utskriftsfel

Informationsguide

Guide för förbrukningsmaterial

[index av varje installerade DLE]

Var denna artikel användbar?
Top