Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Förvara förbrukningsmaterial

Skrivarens förbrukningsmaterial bör förvaras på en sval och ren plats. Förvara förbrukningsmaterialet med rätt sida uppåt i originalförpackningen tills det ska användas.

Utsätt inte förbrukningsmaterialet för:

  • Direkt solljus
  • Temperaturer över 35 °C
  • Hög luftfuktighet 80 %
  • Salthaltig luft
  • Frätande gaser
  • Dammiga miljöer
Var denna artikel användbar?
Top