Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Återställa originalvärden

Om du vill spara en lista med de aktuella menyinställningarna som referens kan du skriva ut en menyinställningssida innan du återställer fabriksinställningarna. Mer information finns i Skriva ut en menyinställningssida.

Om du vill göra en mer omfattande återställning av fabriksinställningarna kan du välja alternativet Radera alla inställningar. Mer information finns i Rensa icke-flyktigt minne.

Varning – risk för skador:  När du återställer fabriksinställningarna återställs de flesta skrivarinställningarna till sina ursprungliga värden. Undantagen är språket på displayen, anpassade storlekar och meddelanden och inställningarna för menyn Nätverk/portar. Alla nedladdningar som har sparats i RAM-minnet raderas.

På skrivarens kontrollpanel går du till:

 > Inställningar >  > Inställningar >  > Allmänna inställningar >  > Fabriksinställningar >  > Återställ nu > 

Var denna artikel användbar?
Top