Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Embedded Web Server öppnas inte

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Slå på skrivaren.

 2. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.

 3. Tryck på Enter.

Öppnas den inbyggda webbservern?

Problemet är löst.

Gå till steg 2.

Steg % s

  Kontrollera att skrivarens IP-adress är korrekt.

 1. Visa skrivarens IP-adress:

  • Från avsnittet TCP/IP i menyn Nätverk/portar
  • Genom att skriva ut en nätverksinstallationssida eller en menyinställningssida och sedan leta upp avsnittet TCP/IP
  • Obs!  En IP-adress visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.

 2. Öppna en webbläsare och ange IP-adressen.

  Obs!  Beroende på nätverksinställningarna kan du behöva skriva in https:// i stället för http:// före skrivarens IP-adress för att kunna öppna den inbyggda webbservern.

 3. Tryck på Enter.

Öppnas den inbyggda webbservern?

Problemet är löst.

Gå till steg 3.

Steg % s

  Kontrollera om nätverket fungerar.

 1. Skriv ut en sida med nätverksinställningar.

 2. På den första delen av nätverksinstallationssidan kontrollerar du att statusen är Ansluten.

  Obs!  Om statusen är Ej ansluten kan det hända att den anslutningen kommer och går eller att nätverkskabeln är trasig. Kontakta den systemsupportansvarige om du behöver hjälp, och skriv sedan ut en annan sida med nätverksinställningar.

 3. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.

 4. Tryck på Enter.

Öppnas den inbyggda webbservern?

Problemet är löst.

Gå till steg 4.

Steg % s

  Kontrollera att kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern sitter fast ordentligt.

 1. Anslut kablarna ordentligt. Mer information finns i installationsdokumentationen som kom med skrivaren.

 2. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.

 3. Tryck på Enter.

Öppnas den inbyggda webbservern?

Problemet är löst.

Gå till steg 5.

Steg % s

Avaktivera webbproxyservrarna tillfälligt.

 • Proxyservrar kan blockera eller begränsa åtkomsten till vissa webbplatser, bland annat Embedded Web Server.

Öppnas den inbyggda webbservern?

Problemet är löst.

Kontakta systemadministratören.

Var denna artikel användbar?
Top