Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Fylla på flerfunktionsmataren

 1. För universalarkmatarens låsspak åt vänster.

 2. Öppna flerfunktionsmataren.

 3. Dra ner flerfunktionsmatarens förlängare.

  Obs!  Dra försiktigt i förlängaren så att flerfunktionsmataren är helt utdragen och öppen.

 4. Gör papperet klart att lägga i.

  • Få pappersarken att släppa från varandra genom att böja bunten fram och tillbaka och sedan lufta den. Se till att du inte viker eller skrynklar papperet. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.
  • Håll OH-filmen i kanterna och lufta den. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.
  • Obs!  Undvik att ta på OH-filmens utskriftssida. Se till att du inte repar dem.

  • Böj en bunt med kuvert fram och tillbaka och lufta dem sedan. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.
  • Varning – risk för skador:  Använd aldrig frankerade kuvert eller kuvert med förslutningsdetaljer av metall, fönster, bestrukna ytor eller självhäftande klister. Sådana kuvert kan skada skrivaren allvarligt.

 5. Leta upp märket och fliken som anger maxgränsen för papperspåfyllning.

  Obs!  Kontrollera att papperet eller specialmaterialet inte går över märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning som finns på pappersstöden.

  1

  Breddguideflik

  2

  Indikator för maximal papperspåfyllning

  3

  Breddstöd

  4

  Matarförlängare

  5

  Indikator för pappersstorlek

 6. Fyll på papperet och justera sidostödet så att det ligger nätt och jämt mot pappersbunten.

  • Fyll på vanligt papper, kartong och OH-film med den rekommenderade utskriftssidan nedåt och den övre kanten framåt.
  • Lägg i kuvert med fliken uppåt mot den högra sidan av pappersstödet.

  Anmärkningar:

  • Fyll inte på och stäng inte universalarkmataren medan utskrift pågår.
  • Fyll bara på utskriftsmaterial av en storlek och typ åt gången.
  • Papperet ska ligga plant i universalarkmataren. Se till att papperet inte kläms i universalarkmataren så att det böjs eller skrynklas.
 7. På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och papperstyp i pappersmenyn så att de överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.

Var denna artikel användbar?
Top