Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Konfigurera universella pappersinställningar

    Den universella pappersstorleken är en inställning som definieras av användaren och som gör att du kan skriva ut på pappersstorlekar som inte är förinställda i skrivarmenyerna.

Anmärkningar:

  • Den minsta universella storlek som stöds är 76  x  127  mm och kan endast fyllas på i universalarkmataren och den manuella mataren.   
  • Den största universella storlek som stöds är 215,9  x  359,9  mm och kan endast fyllas på i universalarkmataren och den manuella mataren.     
  1. På skrivarens kontrollpanel går du till:

     > Inställningar >  > Pappersmeny >  > Universell inställning > 

  2. Tryck på upp- och nedpilarna för att bläddra till Måttenhet, Stående höjd eller Stående bredd och tryck sedan på .

  3. Ange önskade inställningar med knappsatsen och tryck sedan på .

  4. Tryck på .

Var denna artikel användbar?
Top