Skip to Content Information Center
Lexmark CX310

Lexmark CX310

Fylla på 250-arksfacket

  Skrivaren har ett fack för 250 ark (fack 1) med en inbyggd manuell arkmatare. Standardfacketför 250 ark och duofacket för 650 ark stöder samma pappersstorlekar och -typer och fylls på på samma sätt.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara stängda tills de behövs.

 1. Dra ut facket helt.

  Obs!  Ta inte bort något magasin medan ett jobb skrivs ut eller när Upptagen visas på displayen. Om du gör det kan papperet fastna.

 2. Om pappret är längre än Letter-storlek pressar du ned och skjuter ut längdstödet på baksidan av facket för att dra ut det.

 3. Pressa ned och skjut sedan längdstödet till rätt läge för den pappersstorlek du fyller på.

  Obs!  Använd pappersstorleksindikatorerna på fackets botten som hjälp när du positionerar stödet.

 4. Pressa ned och skjut sedan breddstödet till rätt läge för den pappersstorlek du fyller på.

  Obs!  Använd pappersstorleksindikatorerna på fackets botten som hjälp när du positionerar stöden.

 5. Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den sedan. Se till att du inte viker eller skrynklar papperet. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.

 6. Fyll på papperet med den rekommenderade utskriftssidan uppåt.

 7. Justera pappersstöden så att de vilar mot papperets kant.

 8. Sätt tillbaka facket.

 9. På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och papperstyp på pappersmenyn så att inställningarna överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.

  Obs!  Om du blandar olika pappersstorlekar eller -typer i ett och samma fack kan det orsaka pappersstopp.

Var denna artikel användbar?
Top