Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Priključivanje kabela

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

KoristiteOpis

1

USB priključak na pisaču

Povezivanje pisača s računalom.

2

Ethernet priključak

Povezivanje pisača s Ethernet mrežom.

3

USB priključci

Priključivanje tipkovnice ili kompatibilnog dodatka.

4

Utičnica kabela za napajanje

Povezivanje pisača s ispravno uzemljenom električnom utičnicom.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top