Skip to Content Information Center
Lexmark CS820

Lexmark CS820

Udskiftning af bakkeindsats til 2200 ark.

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå riskoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten, og derefter ud af printeren.

 3. Træk bakkeindsatsen ud, og frigør den.

 4. Fjern bakkeindsatsen helt.

 5. Lås bakkeindsats og basen med hjul op.

 6. Løft printeren ved hjælp håndtagene på siden eller bagsiden.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Printeren vejer mere end 18  kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

 7. Fjern bakkeindsatsen fra basen med hjul.

 8. Pak den nye bakkebase ud.

 9. Ret bakkebasen op til basen med hjul, og sænk derefter bakkebasen, indtil den klikker på plads.

 10. Ret printeren op til bakkebasen, og sænk derefter printeren, indtil den klikker på plads.

 11. Installer bakkeindsatsen.

 12. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 13. Tænd printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top