Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Zamjena nosača spremnika s klamericama u sklopu za završnu obradu klamanjem

  1. Otvorite vratašca G.

  2. Izvucite nosač spremnika s klamericama.

  3. Izvadite spremnik s klamericama iz nosača.

  4. Otpakirajte novi nosač spremnika s klamericama.

  5. Umetnite spremnik s klamericama u novi nosač tako da čujno sjedne na mjesto.

  6. Umetnite nosač spremnika s klamericama.

  7. Zatvorite vratašca G.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top