Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Zamjena podnožja odlagača za 2200 listova

  OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

  OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Izvucite i otključajte umetak odlagača.

 4. Izvadite umetak odlagača.

 5. Otključajte podnožje odlagača i podnožje s kotačima.

 6. Podignite pisač držeći ga za bočnu i stražnju ručku.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Masa pisača veća je od 18  kg (40 lb) pa su za njegovo sigurno podizanje potrebne dvije ili više stručnih osoba.

 7. Odvojite podnožje odlagača od podnožja s kotačima.

 8. Raspakirajte novo podnožje odlagača.

 9. Poravnajte podnožje odlagača s podnožjem s kotačima, a zatim spuštajte podnožje odlagača dok ne čujete da je sjelo na mjesto.

 10. Poravnajte pisač s podnožjem odlagača, a zatim spuštajte pisač dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 11. Postavite umetak odlagača.

 12. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 13. Uključite pisač.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top