Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Zamjena jedinice za razvijanje

  1. Otvorite vratašca A.

  2. Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

  3. Izvadite ispisni komplet.

  4. Izvadite jedinicu za razvijanje.

  5. Otpakirajte novu jedinicu za razvijanje, a zatim uklonite materijal pakiranja.

  6. Umetnite novu jedinicu za razvijanje.

  7. Umetnite ispisnu jedinicu.

  8. Umetnite bočicu za otpadni toner.

  9. Zatvorite vratašca A.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top