Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Premještanje pisača na drugu lokaciju

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Težina pisača veća je od 18  kg (40  lb) te su za podizanje pisača potrebne dvije obučene osobe ili više njih.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja pisača, slijedite ove smjernice:

 • Sva vratašca i odlagači moraju biti zatvoreni.
 • Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
 • Iskopčajte sve kabele i žice iz pisača.
 • Ako je pisač opremljen postoljem s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Budite oprezni dok prelazite preko pragova i utora na podu.
 • Ako pisač nije opremljen postoljem s kotačićima, ali je konfiguriran dodatnim odlagačima, podignite pisač s odlagača. Ne pokušavajte istovremeno podići pisač i odlagače.
 • Pisač uvijek podižite držeći ga na za to predviđenim mjestima.
 • Ako se za premještanja pisača koriste kolica, njihova površina mora biti dovoljno velika da podržava cijeli tlocrt pisača.
 • Ako se za premještanja pisača koriste kolica, njihova površina mora biti dovoljno velika da podržava cijeli tlocrt pisača s dodatnom opremom.
 • Držite pisač u okomitom položaju.
 • Izbjegavajte nagle i grube pokrete.
 • Pri spuštanju pisača pripazite kako se vaši prsti ne bi našli ispod njega.
 • Omogućite dovoljan razmak između pisača i drugih predmeta.

Napomena:  Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top