Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Postavljanje memorijske kartice

OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

 1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

 2. Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

 3. Raspakirajte memorijsku karticu.

  Upozorenje—potencijalno oštećenje:  Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

 4. Umećite memorijsku karticu dok ne čujete da je sjela na mjesto.

 5. Vratite pristupni poklopac.

 6. Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top