Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Postavljanje opcionalnih odlagača

  OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

  OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte opcionalni odlagač, a zatim uklonite materijal pakiranja.

 4. Podignite pisač držeći ga za bočnu i stražnju ručku.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Ako je masa pisača veća od 18  kg (40  lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

  Napomena:  Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.

 5. Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spuštajte pisač dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

 6. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 7. Uključite pisač.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.

Prilikom postavljanja više od jedne hardverske opcije, slijedite ovaj redoslijed postavljanja.

 • Postolje s kotačima
 • Opcionalni odlagač za 2200 listova
 • Opcionalni odlagač za 550 listova
 • Pisač
 • Sklop za završnu obradu s klamerom
Je li vam ovaj članak pomogao?
Top