Skip to Content Information Center
Lexmark CS827

Lexmark CS827

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Google Cloud Print

    Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje s mobilnog uređaja koja omogućuje kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima ispisivanje na bilo koje pisaču koji podržava Google Cloud Print.

  1. Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite omogućenu aplikaciju.

  2. Dodirnite Ispiši i zatim odaberite pisač.

  3. Ispišite dokument.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top