Skip to Content Information Center
Lexmark CX825

Muistikortin asennus

HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen liitetyt kaapelit.

 1. Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.

 2. Avaa ohjainlevyn kansi tasapäisellä ruuvitaltalla.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti ohjainlevyn elektronisia osia. Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat ohjainlevyn osia tai liittimiä.

 3. Poista muistikortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Vältä koskettamasta kortin reunassa olevia liitäntäkohtia.

 4. Työnnä muistikortti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 5. Kiinnitä kansi.

 6. Liitä virtajohto pistorasiaan ja kytke tulostimen virta.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top