Skip to Content Information Center
Lexmark CX860

2200 yapraklık tepsi tabanını değiştirme

  DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:  Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

  DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:  Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Yazıcıyı kapatın.

 2. Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.

 3. Tepsi takma parçasını çekin ve kilidini açın.

 4. Tepsi takma parçasını çıkarın.

 5. Tepsi tabanı ve tekerlekli tabanın kilidini açın.

 6. Yan ve arka kolları kullanarak yazıcıyı kaldırın.

  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Yazıcının ağırlığı 18  kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 7. Tepsi tabanını tekerlekli tabandan çıkarın.

 8. Yeni tepsi tabanını paketinden çıkarın.

 9. Tepsi tabanını tekerlekli tabanla hizalayın, ardından bir tık sesiyle yerine oturana kadar tepsi tabanını alçaltın.

 10. Yazıcıyı tepsi tabanıyla hizalayın, ardından bir tık sesiyle yerine oturana kadar yazıcıyı alçaltın.

 11. Tepsi takma parçasını takın.

 12. Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

 13. Yazıcıyı açın.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top