Skip to Content Information Center
Lexmark CX825

Lexmark CX825

Namestitev dodatnih pladnjev

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

 4. Z uporabo stranskih in zadnjih ročic dvignite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Če je tiskalnik težji od 20  kg (44  lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

  Opomba:  Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

 5. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

 6. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 7. Vklopite tiskalnik.

Po potrebi ročno dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika.

Pri nameščanju več možnosti strojne opreme sledite temu vrstnemu redu namestitve.

 • Podstavek s kolesci
 • Dodatni pladenj za 2200 listov
 • Dodatni pladenj za 550 listov ali pladenj za ovojnice
 • Tiskalnik
 • Enota za končno obdelavo s spenjalnikom
Je bil ta članek koristen?
Top