Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Fax instellen met Digital Subscriber Line

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

Een Digital Subscriber Line (DSL) splitst een gewone telefoonlijn in twee kanalen: spraakoproepen en internet. Telefoon- en faxsignalen worden beide via het spraakkanaal verzonden, terwijl internetsignalen via het andere kanaal worden verzonden.

Installeer een DSL-filter om storing tussen de twee kanalen tot een minimum te beperken en voor goede verbinding te zorgen.

Opmerking:  Neem contact op met uw DSL-provider om een DSL-filter te verkrijgen.

  1. Sluit de LINE-poort van het DSL-filter aan op de wandcontactdoos.

  2. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer. Sluit het andere uiteinde aan op de telefoonpoort op het DSL-filter.

  3. Als u een telefoon wilt aansluiten op de printer, moet u eventueel geïnstalleerde adapterstekkers verwijderen uit de telefoonpoort van de printer en daarna de telefoon aansluiten.

Was dit artikel nuttig?
Top