Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Datum en tijd van de fax instellen

  1. Raak in het startscherm Instellingen > Apparaat >Voorkeuren Datum en tijd > Configureren aan.

  2. Configureer de instellingen.

Was dit artikel nuttig?
Top