Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Konfigurere faks via kablet modemtilkobling

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Oppsett 1: Skriveren er koblet direkte til et kabelmodem

  1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

  2. Koble den andre enden av telefonledningen til porten Telefonlinje 1 eller Telefonport på kabelmodemet.

  3. Koble den analoge telefonen til telefonporten på skriveren.

Merk:  Koble til en analog telefon, og hør etter summetonen for å kontrollere at telefonporten på det kablede modemet er aktivt.

Oppsett 2: Skriveren er koblet til en veggkontakt, og kabelmodemet er plassert et annet sted

  1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

  2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog telefonkontakt.

  3. Koble den analoge telefonen til telefonporten på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top