Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Premiestnenie tlačiarne na iné miesto

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Hmotnosť tlačiarne je viac ako 18  kg (40  libier) a na jej bezpečné zdvihnutie sú potrební dvaja alebo viacerí kvalifikovaní pracovníci.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Riziku požiaru a elektrického šoku sa vyhnete tak, že budete používať len napájací kábel dodaný s týmto produktom alebo náhradu schválenú výrobcom.

POZOR – RIZIKO PORANENIA:  Keď premiestňujete tlačiareň, dodržte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili osobnému zraneniu a poškodeniu tlačiarne:

 • Skontrolujte, či sú zavreté všetky dvierka a zásobníky.
 • Vypnite tlačiareň a potom z elektrickej zásuvky odpojte napájací kábel.
 • Z tlačiarne odpojte všetky káble.
 • Ak má tlačiareň základňu na kolieskach, opatrne ju posuňte na nové miesto. Dávajte pozor pri prechode cez prahy dverí a nerovnosti na podlahe.
 • Ak tlačiareň nemá základňu na kolieskach, ale používa voliteľné zásobníky, zdvihnite ju bez nich. Nedvíhajte tlačiareň zároveň so zásobníkmi.
 • Na zdvihnutie tlačiarne vždy použite držadlá na tlačiarni.
 • Ak na premiestnenie tlačiarne používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celú tlačiareň.
 • Ak na prenos hardvérových voliteľných prvkov používate vozík, musí mať povrch, ktorý bude podopierať celé hardvérové voliteľné prvky.
 • Tlačiareň prenášajte v zvislej polohe.
 • Nerobte s ňou prudké a náhle pohyby.
 • Pri ukladaní tlačiarne dávajte pozor, aby ste pod ňou nemali prsty.
 • Skontrolujte, či je okolo tlačiarne dostatok voľného miesta.

Poznámka:  Záruka tlačiarne nekryje poškodenie tlačiarne spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri premiestňovaní.

Pomohol vám tento článok?
Top