Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Inštalácia zošívacieho dokončovača

  1. Vypnite tlačiareň.

  2. Otvorte dvierka C.

  3. Vyberte pridržiavač papiera.

  4. Vyberte kryty prípojok pre jednotku prenosu papiera a zošívacieho dokončovača.

  5. Vybaľte zošívací dokončovač.

  6. Vložte a zatlačte zošívací dokončovač, kým nezapadne na mieste.

  7. Zatvorte dvierka C.

    POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA PRIŠKRIPNUTÍM:  Aby ste sa vyhli zraneniu priškripnutím, pri zatváraní dvierok C sa nedotýkajte rukami označenej oblasti.

  8. Zapnite tlačiareň.

Pomohol vám tento článok?
Top