Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Namestitev trdega diska tiskalnika

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

 2. S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 3. Vzemite trdi disk iz embalaže.

 4. Trdi disk pritrdite na nadzorno ploščo.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

   Če so nameščena vrata za notranje rešitve (ISP), storite naslednje:

  1. Odstranite nosilec trdega diska.

  2. Trdi disk pritrdite na vrata za notranje rešitve.

 5. Znova namestite pokrov za dostop.

 6. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top