Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Forminske eller forstørre kopier

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Velg følgende på startsiden:

    Kopier > Skaler >  angi en skaleringsverdi

    Merk:  Hvis du endrer størrelsen på originaldokumentet eller utskriften etter at Skaler er angitt, gjenopprettes skaleringsverdien til Auto.

  3. Kopier dokumentet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top