Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Vannrette hvite streker

Merk:  Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

HandlingJaNei

Trinn 1

 1. Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.

Var denne artikkelen nyttig?
Top