Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Mørke loddrette striper eller streker

HandlingJaNei

Trinn 1

 1. Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel.
 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk:  Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt.

Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.

Var denne artikkelen nyttig?
Top