Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Prepojenie zásobníkov

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. Adresa IP sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > Papier.

 3. Zosúlaďte veľkosť a typ papiera v zásobníkoch, ktoré prepájate.

  Poznámka:  Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnakú veľkosť ani typ papiera.

 4. Uložte nastavenia.

Poznámka:  Veľkosť a typ papiera môžete zmeniť aj pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Výstraha – Riziko poranenia:  Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, mali by nastavenia typu papiera v tlačiarni zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Pomohol vám tento článok?
Top