Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Nastavenie faxu cez DSL

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Fax nepoužívajte počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

DSL (Digital subscriber line) rozdeľuje bežnú telefónnu linku na dva kanály: hlasový a internetový. Telefónne a faxové signály sa šíria cez hlasový kanál a internetové signály prechádzajú cez druhý kanál.

Nainštalujte filter DSL, aby ste minimalizovali rušenie medzi týmito dvoma kanálmi a zaistili kvalitné spojenie.

Poznámka:  Filter DSL získate od svojho poskytovateľa DSL.

  1. Pripojte port LINE na filtri DSL k telefónnej zásuvke.

  2. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne. Druhý koniec pripojte k telefónnemu portu filtra DSL.

  3. Ak chcete pripojiť telefón k tlačiarni, odpojte prípadnú nainštalovanú adaptérovú zástrčku z telefónneho portu tlačiarne a pripojte telefón.

Pomohol vám tento článok?
Top