Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Nastavenie faxu pomocou pripojenia cez káblový modem

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Tento produkt nenastavujte ani nevytvárajte žiadne elektrické či káblové pripojenie (napríklad sieťové napájanie, funkcia faxu alebo telefón) počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

POZOR – NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  Fax nepoužívajte počas búrky, aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

Nastavenie 1: Tlačiareň je pripojená priamo ku káblovému modemu

  1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

  2. Druhý koniec kábla pripojte k portu označenému ako Telefónna linka 1 alebo Telefónny port na káblovom modeme.

  3. Analógový telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Poznámka:  Skontrolujte, či je telefónny port na káblovom modeme aktívny. Urobíte to tak, že k nemu pripojíte analógový telefón a budete počúvať, či zaznie oznamovací tón.

Nastavenie 2: Tlačiareň je pripojená k telefónnej zásuvke. Káblový modem je nainštalovaný inde v daných priestoroch.

  1. Jeden koniec telefónneho kábla pripojte k portu LINE tlačiarne.

  2. Druhý koniec telefónneho kábla pripojte do aktívnej analógovej telefónnej zásuvky.

  3. Analógový telefón pripojte k telefónnemu portu tlačiarne.

Pomohol vám tento článok?
Top