Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Zamenjava podstavka pladnja za 2200 listov

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

  PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:  Če na tiskalnik ali večnamenski podajalnik namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost in morebitne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Izvlecite in odklenite vstavek pladnja.

 4. Odstranite vstavek pladnja.

 5. Odklenite podstavek pladnja in kovinski podstavek.

 6. Z uporabo stranskih in zadnjih ročic dvignite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Teža tiskalnika presega 18  kg (40 lb), zato sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

 7. Podstavek pladnja odstranite s kovinskega podstavka.

 8. Novi podstavek pladnja vzemite iz embalaže.

 9. Podstavek pladnja poravnajte s kovinskim podstavkom in spustite pladenj, da se zaskoči na mesto.

 10. Tiskalnik poravnajte s podstavkom pladnja in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

 11. Vstavite novi podstavek pladnja.

 12. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 13. Vklopite tiskalnik.

Je bil ta članek koristen?
Top